تاریخ : شنبه، 26 اسفند ماه، 1391
موضوع : شمسی پور از دیدگاه دانشجویانش

افتخارآفرینی دانشجویان شمسی پور در بخش های امور فرهنگی و جشنواره های علمی سال 1391

افتخارآفرینی دانشجویان شمسی پور این بار در بخش های امور فرهنگی و هنری و مسابقات جشنواره های علمی سال 1391 :

 

 

 

در امور فرهنگی وهنری:

1-      کسب مقام دوم مسابقات حفظ و قرائت قرائت قرآن کریم در بین دانشجویان دانشگاه های کشور توسط آقای علی قلعه نویان دانشجوی رشته الکترونیک مقطع کارشناسی

2-      کسب مقام نهم ترجمه قرآن مسابقات کشوری فرهنگی در بین دانشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور، آقای محمد ا... دادی دانشجوی رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی

3-      کسب مقام نهم کتابخوانی مسابقات کشوری فرهنگی در بین دانشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور، آقای محسن فرهنگیان دانشجوی رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی

4-      کسب مقام هشتم عکاسی مسابقات کشوری فرهنگی در بین دانشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور، آقای یاسین بایزیدی دانشجوی رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی

 

در مسابقات جشنواره های علمی:

1-      کسب مقام اول کشور رشته ادبیات فارسی جشنواره خوارزمی توسط آقای یاسر قنبرلو دانشجوی رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی

2-      کسب مقام اول استانی رشته الکترونیک جشنواره خوارزمی توسط آقای امیر اشتری ماهینی دانشجوی رشته الکترونیک مقطع کارشناسی

3-      کسب مقام دوم مسابقات علمی کشوری رشته الکترونیک توسط آقای مهرشاد بذرائی دانشجوی رشته الکترونیک مقطع کارشناسی

4-      مخترع تشخیص دهنده بیپ نرم افزاری توسط آقای امیر عباس زاده سوری دانشجوی رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی

 
افتخارات دانشجویان شمسی پور افتخارات شمسی پور افتخار آفرینی دانشجویان شمسی پور افتخارات شمسی پور در جشنواره های علمی افتخارات دانشجویان شمسی پور در مسابقات فرهنگی

منبع این مقاله : :وبگاه دانشجویان دانشکده فنی شهید شمسی پور
آدرس این مطلب : http://shamsipour-ac.ir/24//26-12-1391/دیدگاه دانشجویان/افتخارآفرینی-دانشجویان-شمسی-پور-در-بخش-های-امور-فرهنگی-و-جشنواره-های-علمی-سال-1391/