افتخارات شمسی پور در جشنواره های علمی

افتخارآفرینی دانشجویان شمسی پور در بخش های امور فرهنگی و جشنواره های علمی سال 1391

در مورخه : شنبه، 26 اسفند ماه، 1391 موضوع : شمسی پور از دیدگاه دانشجویانش

افتخارآفرینی دانشجویان شمسی پور این بار در بخش های امور فرهنگی و هنری و مسابقات جشنواره های علمی سال 1391 :

 

 

 

در امور فرهنگی وهنری:

1-      کسب مقام دوم مسابقات حفظ و قرائت قرائت قرآن کریم در بین دانشجویان دانشگاه های کشور توسط آقای علی قلعه نویان دانشجوی رشته الکترونیک مقطع کارشناسی

2-      کسب مقام نهم ترجمه قرآن مسابقات کشوری فرهنگی در بین دانشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور، آقای محمد ا... دادی دانشجوی رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی

3-      کسب مقام نهم کتابخوانی مسابقات کشوری فرهنگی در بین دانشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور، آقای محسن فرهنگیان دانشجوی رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی

4-      کسب مقام هشتم عکاسی مسابقات کشوری فرهنگی در بین دانشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور، آقای یاسین بایزیدی دانشجوی رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی

 

در مسابقات جشنواره های علمی:

1-      کسب مقام اول کشور رشته ادبیات فارسی جشنواره خوارزمی توسط آقای یاسر قنبرلو دانشجوی رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی

2-      کسب مقام اول استانی رشته الکترونیک جشنواره خوارزمی توسط آقای امیر اشتری ماهینی دانشجوی رشته الکترونیک مقطع کارشناسی

3-      کسب مقام دوم مسابقات علمی کشوری رشته الکترونیک توسط آقای مهرشاد بذرائی دانشجوی رشته الکترونیک مقطع کارشناسی

4-      مخترع تشخیص دهنده بیپ نرم افزاری توسط آقای امیر عباس زاده سوری دانشجوی رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی

  بیشتر
آمار کاربران